Satsa på kontrastmarkering för glas

Kontrastmarkering för glas är till för att man ska se att det är något i vägen. Om man har väggar eller dörrar i glas och inte markerar detta med kontrastmarkering glas så kan det hända att man råkar gå in i det och skada sig. Ofta är det vanligt att det finns olika sorters kontrastmarkeringar ute i det offentliga. Det så att alla ska se att det sker en förändring.

Många markeringar av kontrast är även nödvändiga för personer som är synskadade. De kan inte förlita sig på sin syn, utan måste många gånger använda sig av sin känsel. Då är det viktigt att dessa kontrastmarkeringar är taktila, så att de kan kännas av med fingrar, händer och fötter.

Markera konstrasterna på glas 

Just glas är ett material som man behöver uppmärksamma att de finns. Detta material är ju genomskinligt, så det är lätt hänt att gå rakt in i det. Det kan man undvika genom att sätta upp kontrastmarkering glas. Det finns även andra material och så som har behov av kontrastmarkering.

Bland annat är det bra att ha i trappor, slagriktning på dörrar och på manöverdon. Markeringar för kontrast på olika nivåer, material med mera är viktigt för både synskadade och även för dig och mig. Det så att man uppmärksammar förändringen. Dessa kan sitta inne så väl som ute och det är ofta i de offentliga miljöerna man kan se dem.

Ett företag som satsar på att tillverka och sälja dessa är Taktil Profil AB. På deras sida kan du läsa mer om olika kontrastmarkeringar.